Beetpakkers

Onze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: [05-03-24]

Welkom bij Beetpakkers. Door toegang te krijgen tot onze website [beetpakkers.nl/com], gaat u akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, alle toepasselijke wetten en regelgeving, en gaat u akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van eventuele toepasselijke lokale wetten. Als u niet met een van deze voorwaarden akkoord gaat, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door toepasselijk auteursrecht en merkenrecht.

1. Gebruikslicentie

a. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één kopie van de materialen (informatie of software) op de website van Beetpakkers te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk gebruik alleen. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:

i. de materialen wijzigen of kopiëren; ii. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel); iii. pogingen doen om software op de website van Beetpakkers te decompileren of reverse-engineeren; iv. auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen verwijderen; of v. de materialen overdragen aan een andere persoon of ‘spiegelen’ op een andere server.

b. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan door Beetpakkers op elk moment worden beëindigd. Bij het beëindigen van uw weergave van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als gedrukte vorm.

2. Disclaimer

De materialen op de website van Beetpakkers worden geleverd op basis van ‘zoals ze zijn’. Beetpakkers geeft geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten.

3. Beperkingen

In geen geval zullen Beetpakkers of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade door verlies van gegevens of winst, of door bedrijfsonderbreking) die voortkomt uit het gebruik of onvermogen om de materialen op de website van Beetpakkers te gebruiken, zelfs als Beetpakkers of een gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

4. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de website van Beetpakkers verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Beetpakkers garandeert niet dat de materialen op zijn website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. Beetpakkers kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op zijn website. Beetpakkers verbindt zich er echter niet toe de materialen bij te werken.

5. Links

Beetpakkers heeft niet alle sites gelinkt aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Beetpakkers van de site. Het gebruik van dergelijke gelinkte websites is op eigen risico van de gebruiker.

6. Wijzigingen

Beetpakkers kan deze Algemene Voorwaarden voor zijn website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord gebonden te zijn aan de op dat moment geldende versie van deze Algemene Voorwaarden.

7. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden en bepalingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die provincie of locatie.

Scroll naar boven